Всички новини от Перник и региона
Перничанка ще отговаря за неплащане на издръжка на малолетното си дете Читател: Целият град е в дупки. Кога ще бъдат закърпени? Автобуси с висок екологичен клас тръгват по линия № 20 в община Перник, съобщи заместник-кметът Дени...
   РегистрацияПарола

Общи условия


Ограничения на отговорността
 
В този сайт може да има връзки към външни уебсайтове. zaPernik.com не поема отговорност за външните сайтове.
 
zaPernik.com не носи отговорност за собствениците или операторите на тези уебсайтове или за стоки и услуги, предоставени от тях, нито за тяхното съдържание; не приема и не се обвързва с условия, гаранции или други декларации, свързани с тях, и не приема задължения, свързани с тях (вкл. задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост на трети лица, възоснова на съдържанието на някой от уебсайтовете, към които има връзки, включени в този сайт).
 
Този сайт може да съдържа рекламна информация. zaPernik.com не поема отговорност за достоверността и съдържанието на рекламната информация. Същата се публикува "както е", във вида, предоставен от рекламодателя.
 
Информацията в този уебсайт е от общ характер и не трябва да разчитате на нея при вземането на решения. zaPernik.com прави всичко възможно информацията, която е част от този уебсайт, да е вярна към момента на включването й, но не носи отговорност за действия, предприети от Вас вследствие на доверяване на такава информация, както и за загуби или щети, причинени от такова действие.

В този уебсайт посетителите могат да публикуват мнения под публикациите. Тези коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Общи условия

В този уебсайт са включени материали с текст, снимки и други изображения, които са защитени от авторското право и/или други права върху интелектуалната собственост. Всички авторски права или други права върху интелектуалната собственост са притежание на zaPernik.com или използването им е разрешено от собственика (собствениците) на тези права за целите на този уебсайт.

В случаите, когато в сайта е публикувана статия, изпратена от читател на zaPernik.com отговорност за нейната достоверност носи само и единствено нейният автор. С публикуването авторът се съгласява статията да бъде достъпна чрез стайта zaPernik.com за неограничен период от време. Авторът не може да предявява претенции към публикуваните мнения на читателите на сайта под формата на коментари към статията, които се модерират единствено по публикуваните правила за коментиране в zaPernik.com.
 
Имате право
 
За абонатите на пълното онлайн издание:
• на достъп до която и да е част от този уебсайт;
• на копие от една или повече страници от този уебсайт за ваша лична употреба.
 
За всички останали:
• на достъп до която и да е част от този уебсайт, с изключение на секцията за абонати;
• на копие от една или повече страници от този уебсайт за ваша лична употреба.
 
Нямате право
 
• да възпроизвеждате (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявате (вкл. разпространяване на копия), излъчвате, променяте по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използвате материали, включени в този уебсайт, освен по начините, описани в раздела "Имате право". Тези ограничения важат за целите материали или части от тях;
• да премахвате от материалите, копирани или разпечатани от този уебсайт, предупредителните бележки за авторско право, търговски марки или друга интелектуална собственост, съдържащи се в оригинала.
 
Промени в общите условия
 
zaPernik.com може периодично да извършва промени в общите условия и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт Вие приемате действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността, така че би следвало да ги преглеждате при всяко посещение на сайта.
 
Промени и поддръжка на уебсайта
 
zaPernik.com може по всяко време да променя формата и съдържанието на този уебсайт.
zaPernik.com може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина.
zaPernik.com запазва правото си да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време и без предизвестие.
 
Защита на личната информация
 
Личната информация, предоставена на zaPernik.com, чрез този уебсайт е само за вътрешна употреба на zaPernik.com, с цел осигуряване на обслужването на нашите абонати. zaPernik.com не предоставя Вашата лична информация на трети страни и/или лица. Технологиите, които използваме, и нашата политика имат за цел да защитят личните Ви данни от неоторизиран достъп и неправомерно използване. При всяко внедряване на нови технологии ще обновяваме тези мерки в съответствие с тях.
 
zaPernik.com не носи отговорност за политиката и практиката, свързани с личната информация, на други уебсайтове, дори в случай, че:
• сте се свързали с уебсайта на третата страна, използвайки връзки в нашия сайт;
• сте се свързали с нашия уебсайт от сайта на трета страна.
 
Процедури при оплаквания
 
Ако имате въпроси или оплаквания относно този уебсайт, моля, свържете се с редактора.
 
Юрисдикция
 
Общите условия са подчинени на и трябва да бъдат тълкувани в съответствие със законодателството на Република България и в случай, че възникне спор във връзка с тези общи условия или с този уебсайт, причинен от нарушение на договор или на закона или по друга причина, той следва да бъде разрешен в съответствие с българското законодателство.
 

Правила за публикуване на коментари и новини

zaPernik.com не носи отговорност за съдържанието на потребителските
мнения, публикувани в частта за коментари.

zaPernik.com не носи отговорност за съдържанието на потребителските
новини, публикувани от бутона „Изпрати новина”.

zaPernik.com не гарантира осигуряването на непрекъсната техническа
възможност за публикуване на коментари.

zaPernik.com не гарантира осигуряването на непрекъсната техническа
възможност за публикуване на новини и обяви от читателите.

zaPernik.com не носи отговорност при загуба на публикувани коментари и
данни на потребители, публикували мнения в секцията за коментари.

zaPernik.com не носи отговорност при загуба на публикувани новини и
данни на потребители, публикували новини от бутона „Изпрати новина”.

zaPernik.com може да премахва потребителско съдържание, ако
техническите изисквания за обема на съхраняваната информация изискват
това.

Всеки потребител, който публикува мнения и новини на zaPernik.com, се
съгласява с Общите условия за ползване на сайта zaPernik.com.

За публикуване на мнение е необходимо да се попълнят необходимите полета
в карето за писане на коментари и публикуване на новини, както и потребителя да се съгласи с условията на сайта.

Модераторите на сайтовете след подаден сигнал, ще изтриват мнения и новини, когато
те съдържат:

- спам или непоискани търговски съобщения;
- нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална,
етническа или верска основа;
- призиви към расова дискриминация, етническа и религиозна
нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие;
- обидни описания на физически, интелектуални или морални
качества на конкретни личности;
- порнографско съдържание, нарушаващо авторските права.

Потребители, които системно публикуват някое от горните типове съдържание,
могат да загубят възможността си за публикуване на мнения.

Ако потребител на сайта сметне, че коментар или коментари, или новина или новини нарушават негови права или горните правила, може да напише възражение до модераторите на e-mail: info@zaPernik.com.

Възражението ще бъде разгледано и ако е извършено нарушение, коментара
или коментарите, или новината или новините ще бъдат премахнати.

Правилата за публикуване на коментари и новини са неразделна част от Общите
условия за ползване на сайта zaPernik.com.
 

ЗЕТ
Глава четвърта.
ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

Липса на общо задължение за наблюдение на информацията
Чл. 17. Доставчикът на услуги не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на информационното общество, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

Собствениците, администраторите и модераторите на форумите носят отговорност единствено и само за публикациите, направени от самите тях и НЕ носят отговорност за теми, съобщения (публични или лични), публикации, твърдения и становища, изразени във форума от други потребители.
Всеки потребител е отговорен за собствените си думи, публикации и действия във форума.
Информация, идентифицираща конкретен потребител във форумите не се предоставя на трети лица, освен в случай на официално изискване на информацията от страна на оправомощени органи (полиция, следствие, прокуратура, съдебна инстанция и др.)

Споделяне на вашето съдържание и информацияВие притежавате цялото съдържание и информация, които публикувате в zaPernik.com. За съдържание, което е покрито от права за интелектуална собственост, като снимки и клипове (ИС съдържание), вие изрично ни давате неизключителен, прехвърлим, подлицензируем, освободен от хонорар, световен лиценз да използваме всякакво ИС съдържание, което публикувате в zaPernik.com.

Защитаване на правата на другите хора

Няма да публикувате съдържание, което престъпва или нарушава правата на другиго или по друг начин нарушава закона.

Ние можем да премахваме всякакво съдържание или информация, която публикувате в zaPernik

Въпреки че предоставяме правила за поведението на потребителите, ние не контролираме и не насочваме техните действия в

.com, ако вярваме, че то нарушава нашите правила. Ако премахнем вашето съдържание за нарушаване на авторските права на някого другиго, а вие смятате, че сме го направили погрешно, ще ви дадем възможност да обжалвате. zaPernik.com и не носим отговорност за съдържанието или информацията, които те предават или споделят в zaPernik.com. Не носим отговорност за каквото и да е обидно, неуместно, неприлично, незаконно или нежелано по друг начин съдържание или информация, които може да срещнете в zaPernik.com. Не носим отговорност за поведението, независимо дали онлайн или офлайн, на който и да е потребител, публикувал в zaPernik.com.


Ние уважаваме правата на другите хора и очакваме от вас да правите същото.